dilluns, 7 de setembre de 2020

Racó de l'oblitEl racó del Departament d’Història i d’Audiovisual
Des de la matèria d’Història a 4art d’ESO es realitza un treball sobre memòria oral de memòries viscudes per part de familiars dels alumnes des de 1931 fins a 1986. Aquest treball es avaluable per la nota final del tercer trimestre com considerin el departament i els professors de 4art d’ESO d’Història. Els millors treballs es guardaran al Racó del Departament per consultar-se quan i qui vulgui. També tindrem un arxiu de gravacions d’aquests treballs.

Pel que fa a 2n de BAT també seria interessant la lectura durant el curs de llegir Pierre Vilar i la seva Historia de España (que no és un llibre d’història a l’ús, és un assaig històric, molt analític). També traçar paral·lelismes amb l’actualitat i traslladar els valors morals, ètics, de pacifisme i respecte que s’han d’extreure d’ensenyar la guerra.Aquests relats podran ser l’avantprojecte per un futur TDR i s’haurien de poder presentar al concurs de Sant Jordi, on s’hauria de crear un premi de memòria històrica a banda dels ja existents.

Així doncs, el racó TDR està al Departament d’Història.

Els més interessants podran presentar-se a altres concursos per fer-ne ressò.

Al Departament d’Art i Audiovisual s’ha fet un racó també per guardar i conservar filmografia, webgrafia, retalls de cinema, video documental, cartellisme, fotografia, publicitat de l’època, caricaturisme de l’època, il.lustracions, i tot el que refereix aquesta època per tal de poder gaudir i oferir a tota la comunitat educativa del Martí Franquès la possibilitat de consultar, demanar, compartir per fer més riques les seves classes.

Pel que fa a 2n de BAT també seria interessant la lectura durant el curs de llegir Pierre Vilar i la seva Historia de España (que no és un llibre d’història a l’ús, és un assaig històric, molt analític). També traçar paral·lelismes amb l’actualitat i traslladar els valors morals, ètics, de pacifisme i respecte que s’han d’extreure d’ensenyar la guerra.
El racó de la Memòria a la Biblioteca
A la biblioteca s'ha creat un espai on es pogués trobar llibres, revistes, premsa de l’època i col·leccions des de la Segona República fins els nostres dies.


Resultat d'imatges de biblioteca iamf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada